Deze winkel vereist dat javascript is ingeschakeld om sommige functies correct te laten werken.

Privacy statement & Cookie beleid

Moodstreet Petit

Privacy statement

Moodstreet Petit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Moodstreet BV

Watertorenstraat 4

4921 XG Made

+31851052606

klantenservice@moodstreetpetit.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moodstreet Petit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@moodstreetpetit.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moodstreet Petit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

 • U te informeren over wijzigen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Moodstreet Petit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moodstreet Petit) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Moodstreet Petit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 6 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moodstreet Petit verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies om jouw gebruikservaring op de website te verbeteren. Cookies zijn tekstbestandjes die je device of browser opslaat wanneer je onze website bezoekt. Moodstreet Petit kan ook gebruikmaken van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, flash cookies, Java scripts, tags en web beacons. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies.

Door gebruik te maken van onze website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van cookies en het opslaan van persoonsgegevens.

Voor het plaatsen en uitlezen van cookies met als uitsluitend doel de communicatie via internet uit te voeren, is je voorafgaande toestemming niet vereist. Hetzelfde geldt voor cookies die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of geringe invloed hebben op je privacy. Deze cookies kun je dan ook niet uitschakelen. Dit zou het functioneren van onze website ernstig in gevaar brengen.

Voor alle overige cookies vragen wij je toestemming voordat wij de cookies plaatsen en uitlezen. Dit is wettelijk verplicht. Deze toestemming kun je geven op basis van de cookiebanner. Daarin staat dat je cookies accepteert door verder te klikken op onze website.

Doordat wij cookies kunnen gebruiken met als doel om gegevens over je gebruik van onze website te verzamelen, combineren of analyseren zodat jij beter of anders behandeld kunt worden, verwerken wij je gegevens. Voor elke verwerking van gegevens is deze privacy- en cookieverklaring van toepassing.

Je kunt je keuze voor het gebruik van cookies op ieder gewenst tijdstip wijzigen door de cookieinstellingen van je browser aan te passen.

Google Analyctis

Moodstreet Petit maakt gebruik van Google Analyctis. Het delen van informatie is hierin uiteengezet en we hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Wij voldoen hiermee aan de vigerende richtlijnen van de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moodstreet Petit en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@moodstreetpetit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Moodstreet Petit neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantenservice@moodstreetpetit.com.

Moodstreet Petit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)